Schwarzmann X®

Industrijski šotori oz šotorske hale v zadnjih 50 letih vztrajno povečujejo svoj delež med vsemi industrijskimi objekti. Razlogov je veliko: krajši dobavni rok, postavitev na asfalt ali pesek, preprostejši postopki pridobitve dovoljenj, možnost prestavitve in ne nazadnje cena. Sodobno poslovno okolje zahteva hiter odziv na tržne spremembe, povečano povpraševanje pa nove pokrite površine za proizvodnjo in skladiščenje.

V več kot 25 letih obstoja smo v podjetju Schwarzmann razvili in izdelali veliko različnih tipov šotorskih objektov. Tokrat pa vam predstavljamo novost na trgu: šotor z ravno streho (naklon do 2 stopinje), ki smo ga poimenovali šotor Schwarzmann X®. Šotor X® kot model predstavlja revolucionarno novost na trgu in smo ga zato na trgu EU tudi zaščitili.

Prednosti šotora z ravno streho Schwarzmann X®:

  • Edini šotor na trgu, ki ga lahko postavite tik ob ograjo, parkirišče, dovozno pot in ostale objekte, ker sneg ostane na strehi. Obremenitev snega je računana po Eurocodu glede na lokacijo.
  • Strešni sistem Schwarzmann HB-FP preprečuje kondenzacijo in kapljanje. S tem sistemom so serijsko opremljeni vsi šotori Schwarzmann X®.
  • Ravna streha (naklon do 2 stopinji) z ravnimi stenami zagotavlja večji volumen objekta in boljši izkoristek od vseh ostalih tipov šotorov.
  • Schwarzmann X® je edini industrijski šotor na trgu, ki ga lahko ponosno postavite ob vse tipe sodobnih industrijskih hal z atiko ali ravno streho.
  • Tipski kovinski temelji omogočajo preprosto in učinkovito pritrditev neposredno na peščeno ali asfaltno podlago. Ustreznost je z meritvami večkrat potrdil Inštitut za gradbene materiale Igmat, d. d.. Montaža brez betonskih temeljev pa je pogoj za postavitev na podlagi pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt.
  • Po novem gradbenem zakonu lahko šotorsko halo Schwarzmann X postavite začasno kot skladiščni objekt brez gradbenega dovoljenja. Objekt lahko stoji 3 leta. Pomagamo vam pri pripravi dokumentacije.

Schwarzmann X šotorska hala skica 1

Schwarzmann X šotorska hala skica 2

 

Predstavitve projektov