Schwarzmann X®

Industrijski šotori oz šotorske hale v zadnjih 50 letih vztrajno povečujejo svoj delež med vsemi industrijskimi objekti. Razlogov je veliko: krajši dobavni rok, postavitev na asfalt ali pesek, preprostejši postopki pridobitve dovoljenj, možnost prestavitve in ne nazadnje cena. Sodobno poslovno okolje zahteva hiter odziv na tržne spremembe, povečano povpraševanje pa nove pokrite površine za proizvodnjo in skladiščenje.

V 30 letih obstoja smo v podjetju Schwarzmann razvili in izdelali veliko različnih tipov šotorskih objektov. V 2020 smo na trgu predstavili šotorsko halo z ravno streho (naklon do 2 stopinje), ki smo jo poimenovali hala Schwarzmann X®. Hala X® kot model predstavlja revolucionarno novost na trgu in smo ga zato na trgu EU tudi zaščitili.

Prednosti šotorske hale z ravno streho Schwarzmann X®:

 • Edina šotorska hala na trgu, ki jo lahko postavite tik ob ograjo, parkirišče, dovozno pot in ostale objekte, ker sneg ostane na strehi – ob upoštevanju predpisanih odmikov, požarnih zahtev in drugih zakonskih predpisov.
  Obremenitev snega je računana po Eurocodu glede na lokacijo.
 • Strešni sistem Schwarzmann HB-FP preprečuje kondenzacijo in kapljanje. S tem sistemom so serijsko opremljeni vsi objekti Schwarzmann X®.
 • Ravna streha (naklon do 2 stopinji) z ravnimi stenami zagotavlja večji volumen objekta in boljši izkoristek od vseh ostalih tipov šotorov.
 • Schwarzmann X® je edina šotorska hala na trgu, ki jo lahko ponosno postavite ob vse tipe sodobnih industrijskih hal z atiko ali ravno streho.
 • Tipski kovinski temelji omogočajo preprosto in učinkovito pritrditev neposredno na peščeno ali asfaltno podlago. Po SIST EN 13782:2015 izvlečno silo za posamezno lokacijo vedno preverimo s certificirano opremo.
  Ustreznost sistema pritrjevanja je z meritvami večkrat potrdil Inštitut za gradbene materiale Igmat, d. d.. Montaža brez betonskih temeljev pa je eden izmed pogojev za postavitev na podlagi pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt.
 • Po novem gradbenem zakonu lahko šotorsko halo Schwarzmann X postavite začasno kot skladiščni objekt brez gradbenega dovoljenja ob upoštevanju Pravilnika o začasnih objektih.
  Objekt lahko stoji 3 leta. Pripravimo vam dokumentacijo za začasno postavitev in pomagamo vam pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Schwarzmann X šotorska hala skica 1

Schwarzmann X šotorska hala skica 2

Uporaba: Skladišče za veleprodajo blaga, Pokrit prostor za natovarjanje izdelkov, Suho skladišče, Regalno skladišče, Pomožno skladišče, Logistični center, …

Predstavitve projektov