Prodaja vozil

Pokrita parkirišča za prodajo novih in rabljenih vozil trajno rešujejo več težav s katerimi se prodajalci in zastopniki običajno srečajo v različnih letnih časih. Izpostavljenost vremenskih vplivom, kot so deževna obdobja, toča ali sneg, lahko onemogoči prodajo ali pa celo poškoduje vozila.

Pokrito parkirišče varuje celotno zalogo vozil pred točo in snegom in s tem zniža stroške zavarovanja ter hkrati omogoča ogled vozil tudi v deževnem vremenu in nemoteno prodajo avtomobilov tekom celega leta.

Prodajno-razstavna površina je pokrita in istočasno do višine 2m odprta na vse strani. S pravilno izbiro kritine prepušča dovolj svetlobe in trgovcem omogoča oglaševanje na velikem delu pokritih površin.

Inštalirana razsvetljava predvsem v zimskem času znatno podaljša čas prodaje.

Predstavitve projektov