Širitev skladiščnih prostorov

Tip: Šotorska hala Schwarzmann X®
Namen: Širitev skladiščnih prostorov

Širina: 25 m
Dolžina: 48 m
Uporabna višina: 5 m

Želja investitorja je bila širitev skladiščnih prostorov in boljši izkoristek parcele na lokaciji v Tepanjah pri Slovenskih Konjicah. Starejšo šotorsko halo, za katero smo uredili tudi demontažo in odkup, smo zamenjali z novim tipom Schwarzmann X®. Poleg povečanja skladiščnih površin je bil glavni razlog za njihovo odločitev moderen izgled novega objekta.

Kritina na šotorski hali je v celoti ponjava, objekt pa je sidran direktno na asfaltno površino. Opremljen je z dvojimi drsnimi vrati dimenzije 4×4,5m, ter dvojimi vrati za osebni prehod, ki služijo tudi kot zasilni izhod. Sistem strehe pri tipu Schwarzmann X® ima minimalen naklon do 2°, izolacija med pločevino in zgornjo ponjavo pa preprečuje kondenziranje. Okrog zgornjega roba in na vogalih je bila na željo investitorja nameščena tudi pločevinasta obroba, ki poudari izgled ravne strehe in hkrati deluje kot atika. Celoten objekt s tem izstopa kot moderna hala v antracitni barvi.

Investitor je s postavitvijo Schwarzmann X® šotorske hale, ter z ustrezno ureditvijo skladiščnih mest in transportnih poti, maksimalno izkoristil obstoječi prostor in povečal skladiščne površine. Hkrati z ureditvijo okolice, je prostor dobil povsem nov izgled.