Pokrit prostor za natovarjanje izdelkov

Tip: Hala Schwarzmann X
Namen: Pokrit prostor za natovarjanje izdelkov

Širina: 35 – 21,5 m
Dolžina: 32 m
Višina: 4,5 – 5,5 m

Podjetje Lip Bled je ob svojem proizvodnem obratu na Bledu potrebovalo pokritje večje površine namenjene natovarjanju izdelanega stavbnega pohištva.

Želeli so, da zaradi natovarjanja na vlago občutljivega lesenega stavbnega pohištva v objektu ni kondenza, da se objekt lahko postavi direktno na obstoječo asfaltno podlago brez dodatnih gradbenih del, kljub višinskim razlikam terena, ter da slemenska višina objekta ne presega maksimalne dovoljene višine določene po OPPN-ju. Zato se je prekritje obstoječe površine s šotorsko halo Schwarzmann X izkazalo kot odlična rešitev, saj je šotorska hala Schwarzmann X zadostila vsem zahtevanim kriterijem.

Zaradi prostorske omejitve je bilo objekt potrebno prilagoditi tudi situaciji na parceli. Poleg že omenjenih različnih višin terena ima objekt tudi različni širini. Na sprednjem delu je objekt zaradi pomanjkanja prostora nekoliko ožji od zadnjega dela. Objekt je postavljen direktno na asfaltno površino z jeklenimi sidri, kar je tudi eden izmed pogojev, da je investitor za izvedbo lahko pridobil gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt.

Hala ima dve večji odprtini, ena namenjana dovozu, ter druga za izvoz natovorjenih kamionov. Nalaganje pripravljenih izdelkov se tako izvaja v pokritem prostoru zaščitenem pred vremenskimi vplivi. Poleg tega, da sami izdelki niso ogroženi, je zelo izboljšano delovno okolje za zaposlene in zunanje izvajalce prevozov.

Rešitev v obliki Hale Schwarzmann X je bila optimalna za izkoristek prostora na lokaciji. Ta objekt omogoča prilagoditve terenu po višini in tudi po širini, kar pri drugih tipih šotorskih hal ni možno. Izgled ravne strehe lepo dopolnjuje prostor glede na obstoječe hale. Logotip s sloganom nad uvozom še dodatno poudari blagovno znamko investitorja.

V podjetju Lip Bled so zelo zadovoljni z izvedbo, ki se je v preteklih deževnih dneh že izkazala za zelo dobro investicijo.