Ravnanje z odpadki

Dejavnost potrebuje velike površine za zbiranje odpadkov, ki običajno ne smejo biti izpostavljeni vremenskim vplivom. Posebnost so kompostarne, kjer je potrebno večje količine bioloških odpadkov prezračevati, obračati in hkrati zagotoviti minimalen vpliv na okolje (izcedne vode, smrad). Kombinacija betonskih podstavkov ali zidov skupaj z jekleno konstrukcijo, pokrito in zaprto s PVC membrano je tehnično ustrezna in finančno ugodna rešitev za pokrivanje in zapiranje tovrstnih objektov.

Sortiranje ali predelava odpadkov pogosto zahteva ravno podlago, ki omogoča enostavno manipuliranje z mehanizacijo ter zaščito pred vremenskimi vplivi. Kompostarne in sortirnice odpadkov v izvedbi jeklene konstrukcije prekrite s PVC membrano (šotorske hale), pritrjene na betonsko ploščo so lahko ekonomična a hkrati dolgotrajna rešitev.

 

Predstavitve projektov