Skladišče materiala občutljivega na vlago

Tip: Šotorska hala Schwarzmann X®
Namen: Skladišče materiala

Širina: 17 m
Dolžina: 32 m
Uporabna višina: 5 m

Na lokaciji na Zgornjem Brniku je podjetje Blažič poleg svoje poslovne stavbe potrebovalo nove skladiščne površine. Za skladiščenje materiala, ki je občutljiv na vlago, so izbrali šotorsko halo Schwarzmann X®, zaradi strešnega sistema zaščite proti kondenzu. Poleg tega je izvedba šotorske hale z atiko izgled objekta povsem približala ostalim objektom na lokaciji. Objekt smo opremili s klasičnimi dvokrilnimi drsnimi vrati.

Z novim skladiščem so zadovoljni in že načrtujejo podaljšanje objekta, ki je enostavno zaradi modularnega načina gradnje.