Zaposleni

Uprava

Upravo podjetja sestavljajo soustanovitelja in lastnika podjetja Jožef in Tomaž Schwarzmann ter direktor podjetja Boštjan Bevec, ki vodi podjetje že več kot 10 let.

Iz manjšega družinskega podjetja smo v 30-ih letih s trdim delom prerasli v 70+ člansko lokalno odgovorno podjetje s široko ponudbo prostorskih rešitev tudi za najbolj zahtevna svetovna tržišča. Uspeh podjetja je rezultat dolgoletnega vlaganja v kadre in učinkovitega timskega dela zaposlenih v vseh oddelkih. Kljub prisotnosti na tujih trgih pa v podjetju še vedno prisegamo tako na lastno projektivo in razvoj, kot tudi na lastno proizvodnjo, ki ostaja v Sloveniji.

 

Jožef Schwarzmann Tomaž Schwarzmann Boštjan Bevec
Jožef Schwarzmann Tomaž Schwarzmann Boštjan Bevec

 

 • Komerciala (Prodaja in marketing)

  V Komerciali poskrbimo za učinkovito komunikacijo s potencialnimi strankami, za pridobivanje novih strank in za uspešen potek projekta od prvega kontakta, do predaje v uporabo. V sodelovanju z razvojnim oddelkom stranki zagotovimo celostno podporo pri izbiri tehnično, časovno in cenovno ustrezne rešitve. V fazi izbire prostorske rešitve nudimo investitorjem strokovno svetovanje izkušenih skrbnikov projektov, tekom izvedbe projekta pa vpogled v razvojno, proizvodno in zaključno fazo postavitve. Ob zaključku projekta z opravljenim prevzemom stranki predamo tudi vso potrebno projektno dokumentacijo.

 • Projektiva

  Ekipa, ki jo sestavljajo arhitekt, konstrukterji- inženirji strojništva in gradbeništva ter statiki, vsako naročilo obravnava individualno, objekt pa je projektiran glede na specifične potrebe investitorja, namen uporabe in željeno dimenzijo. Jekleno konstrukcijo ter prekritje prilagodimo požarnim zahtevam, ter snežnim in vetrnim obremenitvam na lokaciji postavitve. Naročniku že v fazi povpraševanja izdelamo 3D skice umestitve objekta na lokacijo. Strankam svetujemo v procesu pridobivanja dovoljenj in ostale dokumentacije ter jih spremljamo od zamisli do izvedbe.

 • Razvoj

  Razvojni inženirji sledimo potrebam različnih trgov in specifičnim potrebam naročnikov. Na podlagi izkušenj iz preteklih projektov izpopolnjujemo obstoječe izvedbene detajle in neprestano razvijamo nove tehnične rešitve za naročnike, ki potrebujejo več pokritega prostora. Zadnja leta aktivno razvijamo in širimo program letalskih hangarjev za servisiranje ali garažiranje letal. Pred kratkim smo lansirali izdelek Schwarzmann X, šotorsko halo, ki ponuja optimalen izkoristek volumna zaradi nizkega naklona strehe.

 • Finance, računovodstvo in kontroling

  Poslovne funkcije finančnega oddelka vključujejo načrtovanje, organizacijo, revizijo, računovodstvo in nadzor nad financami podjetja. Poslovni sekretarki pa financam in računovodstvu ter tudi vsem ostalim oddelkom v podjetju nudita podporo pri administraciji, vodenju evidenc in obdelavi dokumentov.

  Kontroling je sistem za neodvisno in sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja, ter primerjanje trenutnih rezultatov z načrtovanimi. Ker je kontroliranje poslovanja ena ključnih funkcij poslovodenja podjetja, predstavlja kontroling osnovni instrument upravljanja in nadzora.

 • Nabava, skladiščenje in logistika

  Nabava, logistika in skladiščenje v medsebojnem tesnem sodelovanju skrbijo za to, da so vsi materiali, ki jih potrebujemo v proizvodnji in na montaži v pravih količinah na pravih lokacijah.

  Vsi nabavljeni materiali so deklarirani po EU standardih in jih kupujemo od proizvajalcev v Italiji, Avstriji, Franciji oz. od trgovskih podjetij v Sloveniji. Zanesljivi dobavitelji s kvalitetnimi materiali so naši dolgoletni partnerji.

 • Proizvodnja

  Lastna proizvodnja v okolici Ljubljane nam omogoča popoln nadzor nad izdelavo in kakovostjo izdelkov. Od leta 2000 poteka celotna proizvodnja jeklenih konstrukcij in krojenje PVC membran v Polhovem Gradcu. Vsi procesi in izdelki so certificirani po zadnjih evropskih standardih.

  Proizvodnja se deli na štiri faze: razrez, varjenje elementov jeklene konstrukcije, krojenje ponjave ter izdelavo vrat, oken, zaključkov in ostale opreme za objekte.

  Tekom proizvodnje izvajamo tudi redno kontrolo kakovosti. Tehnolog nadzira kvaliteto izdelave delov konstrukcije, ki morajo biti izdelani v skladu s standardom SIST EN 1090-2: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij. Ta standard prepisuje zahteve za dimenzijske tolerance, kvaliteto varjenje in protikorozijsko zaščito elementov jeklene konstrukcije ter vrsto in obliko dokumentacije za jeklene konstrukcije.

 • Montaža

  Oddelek montaže sestavljajo koordinator montaž in ekipe montažnih tehnikov. Ekipa v fazi postavitve objekta hitro in učinkovito sestavi predizdelane kovinske elemente in skelet objekta nato prekrije z izbrano kritino. Skupaj so zadolženi za postavitev objekta na končni lokaciji in predajo le-tega v uporabo naročniku. Poleg notranje kontrole so pri izvedbi nadzora nad izvedbo pogosto vključeni tudi zunanji nadzorniki.

Schwarzmann Zaposleni