Prenova in energetska sanacija centra Eurogarden

Podjetje Eurogarden že vrsto let podpiramo pri rasti in razvoju njihovega vrtnega centra v okolici Ljubljane. V prvotni obliki smo vrtni center izdelali in dobavili že leta 2003. Tekom let smo na željo investitorja h glavnemu objektu pripojili tudi več nadstrešnic, ki omogočajo prodajo na prostem in zaščito blaga, rastlin in razstavnih eksponatov zunaj vrtnega centra.

Želja investitorja je bila preobraziti obstoječ vrtni center v najmodernejši vrtni center v Sloveniji in na bližnjem območju EU, izvesti energetsko sanacijo in izboljšati vizuelno podobo centra.

Predstavitev prvotnega stanja in zahtev investitorja

Nosilna konstrukcija objekta je bila narejena iz jekla, stene in večladijske strehe pa so bile v prvotni obliki prekrite s kombinacijo izoliranih panelov in termopan stekla. Paneli so imeli poliuretansko polnilo in so bili relativno tanki ter, glede na današnje standarde, slabo izolativni. Investitor je imel visoke obratovalne stroške, saj je bil objekt v poletnih mesecih velik porabnik energije za hlajenje, pozimi pa ogrevanje.

Vrtni center Eurogarden 2004
Vrtni center Eurogarden pozimi 2004

Energetska sanacija in prenova prodajnega centra
Prenovljen vrtni center Eurogarden spomladi 2020

Glede na dosedanje dobre izkušnje in visoko stopnjo zahtevnosti energetske sanacije se je investitor ponovno odločil za sodelovanje z našim podjetjem. Projekt je bil zahteven zaradi več dejavnikov. V fazi projektiranja je bilo potrebno neprestano usklajevanje med željami investitorja in njihovo tehnično izvedljivostjo. Prav tako je bilo potrebno pridobiti mnogo tehničnih podatkov in informacij o obstoječem stanju. V nadaljevanju, v fazi gradnje, pa je največji izziv predstavljala tehnologija montaže. Kljub izvajanju del je prodajni center namreč moral delovati nemoteno, saj zaprtje objekta v času sanacije ni prišlo v poštev.

Pri sanaciji objekta je imel investitor naslednje bistvene zahteve:
– Cenovno sprejemljiva investicija
– Energetska sanacija, ki bo znižala stroške obratovanja in omogočala delno povračilo investicije s strani nepovratnih sredstev Ekosklada
– Spremenjen in atraktivnejši videz objekta
– Izvajanje del na način, ki omogoča nemoteno obratovanje vrtnega centra

Naše rešitve so bile investitorju ponujene v celoti – na ključ. Vključili smo tudi partnerja, ki je prevzel del projektiranja in urejanja upravnih postopkov glede dovoljenj.

Terminski plan projekta in njegove faze

Pred pričetkom del je bil skrbno pripravljen terminski plan, ki pa se je zaradi specifike projekta večkrat spreminjal in prilagajal. Zaradi fleksibilnosti in profesionalnega pristopa smo bili v podjetju Schwarzmann tudi temu kos.

Sanacija objekta je potekala v več fazah:

1. Odstranitev osrednje kupole in zamenjava konstrukcije skupaj z novimi strešnimi in stenskimi paneli
2. Odstranitev obstoječe fasade, montaža nove konstrukcije in nove fasadne obloge na južni strani objekta
3. Povišanje šotorske nadstrešnice na severni strani vrtnega centra
4. Odstranitev obstoječe fasade, montaža nove konstrukcije in nove fasadne obloge na severni strani objekta
5. Predelava obstoječega nadstreška s paneli na severni strani vrtnega centra
6. Odstranitev obstoječe fasade, montaža nove konstrukcije in nove fasadne obloge na zahodni strani objekta
7. Predelava obstoječega nadstreška na zahodni strani vrtnega centra
8. Odstranitev steklenih strešnih zračnikov in montaža izolacijskih panelov s svetlobnimi kupolami
9. Sledi še menjava vzhodne fasade

V fazi projektiranja smo upoštevali vse potrebne standarde za projektiranje jeklenih konstrukcij hkrati z zahtevami Ekosklada glede subvencioniranja energetske sanacije. Pri projektiranju smo uporabili program HiCAD za 3D projektiranje. Pred pričetkom projektiranja smo obstoječi objekt prenesli oziroma prerisali v 3D okolje, kar nam je omogočalo naprednejše, kvalitetno in hitro projektiranje novih sklopov in detajlov.

Potrebno je bilo zagotoviti vso potrebno dokumentacijo, kot je določeno v javnem pozivu Ekosklada. Veliko večino smo pripravili sami, nekaj pa s pomočjo zunanjih partnerjev. Poleg ustrezne dokumentacije za vgrajene materiale je bilo potrebno vse faze tudi fotografirati, saj so fotografije obvezna priloga pri vlogi za izplačilo. Ekosklad je s korektnim odnosom in podporo skozi celoten postopek projekta prispeval k uspešni izpeljavi sanacije.

Energetska sanacija – Izzivi tekom projekta

Zaradi specifičnosti projekta je bil terminski plan izdelave za fazo proizvodnje poseben izziv. Zaradi prilagajanj in sprememb pri projektiranju je bila faza proizvodnje velikokrat primorana sklop dokončati v zelo kratkem času. To smo izvedli uspešno in brez napak.

Faza montaže je bila zahtevna že zaradi težke dostopnosti nekaterih delov vrtnega centra. Za izvedbo v dogovorjenem roku je bilo ključno najemanje ustrezne gradbene mehanizacije v pravem terminu. Največji izziv so predstavljala velika avtodvigala, ki so bila po terminskem planu predvidena za točno določene dneve in ure. Najem takšne mehanizacije predstavlja velik strošek, zato je kvalitetno planiranje ključno za nadzor finančnega poteka projekta.

Investitor je zahteval, da montaža ne ovira obratovanja, zato tekom montaže vrtni center ni bil zaprt niti en dan. Pomembno je bilo tudi planiranje dela v suhih dneh, saj bi sicer lahko padavine poškodovale izpostavljen prodajni material. V zimskem času smo delo prilagodili tako, da zaradi nizkih temperatur ni prihajalo do težav pri obratovanju niti pri prodajnem materialu.

Za investitorja je bilo ključnega pomena, da dobi vse na enem mestu in pri enem zaupanja vrednem partnerju. V podjetju Schwarzmann smo zato k projektu ambiciozno pristopili s kvalitetnimi idejami ter celostno podporo investitorju tekom razvoja in projektiranja, ter optimiziranju učinkovitosti v fazah proizvodnje in montaže. Investitor pa je dobil sodoben vrtni center in energetsko varčen objekt brez prekinitve poslovanja.