Objekt Schwarzmann X – Optimizacija skladiščnih površin

Tip: Schwarzmann X®
Optimizacija skladiščnih površin

Širina: 42 m
Dolžina: 55 m
Višina: 6 m

Konec preteklega leta smo našim partnerjem predstavili novost pri objektih z jekleno konstrukcijo in sicer nov tip šotorske hale z ravno streho, ki smo jo poimenovali Schwarzmann X®. Zavedali smo se nekaterih omejitev obstoječih tipov in želeli smo ponuditi objekt, ki bo imel boljši izkoristek tako površine kot volumna skladiščenja. Hkrati je bil naš cilj izdelati objekt, ki bo vizuelno dovršen in bo ustrezal arhitekturnim usmeritvam sodobnih poslovnih objektov.

Pri iskanju rešitve za posodobitev skladiščnih površin v podjetju Tomplast iz Mirne smo ponudili objekt tipa Schwarzmann X® velikosti 42 m x 55 m, z uporabno višino 6 m. Naročnik je imel na parceli postavljene 4 starejše šotorske objekte, ki so imeli med sabo potrebne odmike zaradi transportnih poti in odstranitve snega s streh. Želja naročnika je bila, da bolje izkoristi obstoječo parcelo.

Objekt Schwarzmann X® je projektiran po EUROCOD-u in omogoča, da sneg ostaja na strehi, hkrati pa njegova oblika in enotna uporabna višina nudi možnosti skladiščenja v višino.

Strešni sistem z oznako HB-FP preprečuje kondenzacijo in kapljanje v objektu. Sestavljen je iz visoko profilirane pločevine, ki zagotavlja ustrezno nosilnost. Druga plast je izolacijska in je v sestavljena iz dveh plasti filca debeline 2 cm, zgornja plast pa je PVC membrana, ki zaščiti celoten objekt. Prezračevanje je urejeno preko ventilatorjev z rešetko na končnici objekta. Troja dvokrilna drsna vrata so postavljena na mesta kjer omogočajo najboljšo izkoriščenost transportnih poti. Objekt je sidran na asfaltno podlago s tipskimi kovinskimi temelji.

Optimizacija skladiščnih površin je bila uspešna saj smo z odstranitvijo obstoječih in postavitvijo novega objekta, ter prerazporeditvijo transportnih poti, z manjšim tlorisom in s povečanjem višine iz 4 m na 6 m več kot podvojili skladiščne kapacitete.