Skladišče aluminijastih ulitkov s sončno elektrarno

Skladišče s sončno elektrarno

Tip: Izolirana hala Schwarzmann X®
Namen: Ogrevano skladišče s sončno elektrarnoŠirina: 31,5 m
Dolžina: 43 m
Notranja uporabna višina: 6,5 m
Tip: Šotorska hala Schwarzmann X®
Namen: Neogrevano skladišče s sončno elektrarnoŠirina: 15 m
Dolžina: 55 m
Notranja uporabna višina: 6,5 m

 

Podjetje LTH Castings d.o.o., ki proizvaja aluminijaste ulitke za avtomobilsko industrijo, je na lokaciji v Ljubljani potrebovalo skladiščne prostore za skladiščenje na vlago občutljivih končnih izdelkov. Skladišče je sestavljeno iz dveh konstrukcijsko ločenih objektov, kjer je prvi del skladišča zaradi funkcionalne povezanosti z obstoječo halo ogrevan, drugi del pa je neogrevan.

Za novo skladišče je investitor predhodno sicer že imel pripravljen projekt, vendar smo glede na potrebe in namen uporabe predlagali optimizacijo rešitve z uporabo našega hibridnega objekta Schwarzmann X®. Objekta smo v celoti preprojektirali, tako da so kljub cenejši izvedbi ostale izpolnjene vse zahteve investitorja. Poleg projektiranja jeklene konstrukcije je naša ponudba obsegala tudi izvedbeni projekt betonskega dela – temelji in betonska plošča.

Rešitev je bila s strani kupca odlično sprejeta, saj je pomenila nižje stroške investicije in hitrejšo izvedbo. Dodatno je bila upoštevana tudi teža za postavitev fotovoltaičnih panelov na streho, ki so jih namestili kmalu po dokončanju objektov.

Podjetje kot velik porabnik električne energije sledi cilju povečanja samooskrbe z električno energijo tako, da so vse objekte na petih lokacijah in v treh državah opremili s sončnimi elektrarnami. Novi skladiščni objekti so jim omogočili postavitev sončne elektrarne, ki jim zagotavlja dodatnih 100kW električne energije.

Naš hibridni objekt Schwarzmann X® se za namen skladiščenja pogosto izkaže kot odlična alternativa klasični izolirani hali.