Industrijska hala v Poslovni coni Komenda

Industrijska hala v IOC Komenda

Tip: Montažna hala – Industrijska hala

Širina: 17 m
Dolžina: 34 m
Višina objekta: 12 m

Hitrorastoče podjetje Delutech d.o.o. iz okolice Ljubljane, ki je specializirano za proizvodnjo ekskluzivnih vhodnih vrat iz aluminija za družinske in vrstne hiše, je v Poslovni coni Komenda pridobilo zemljišče z gradbenim dovoljenjem za industrijsko halo – večnamenski poslovni objekt v dveh etažah.

Zaradi hitre rasti poslovanja in potrebah po več prostora so se že tekom projektiranja odločili za povišanje objekta za eno nadstropje. Potrebno je bilo pripraviti nov projekt in vložiti dokumentacijo za spremembo gradbenega dovoljenja. Večnamenska hala Schwarzmann bo tako zadostila vsem potrebam podjetja od proizvodnje in skladišča, do pisarn in prodajnih prostorov.

V sprednjem delu večnamenske hale je pritličje namenjeno prodajnemu salonu, ostali dve nadstropji pa pisarnam. Ta del je opremljen s stekleno fasado. Industrijska hala je v celoti prekrita z izolativnimi paneli v antracitni barvi. Nad vstopom v salon je portal v rdeči barvi prepoznavnega znaka podjetja. V taki barvi je tudi manjši nadstrešek ob uvozu v proizvodni del hale. Investitor je za večjo prepoznavnost in vidnost objekt opremil tudi z napisom in logotipom.

Proizvodno-skladiščni del je ravno tako izveden v treh nadstropjih. Za manipulacijo z materiali in izdelanimi vrati je v objektu nameščeno tovorno dvigalo.

Naši inženirji so sodelovali v vseh fazah projekta. Pri pripravi idejne zasnove in pri pridobivanju novega gradbenega dovoljenja smo sodelovali z arhitekturnim birojem investitorja. Pripravili smo statični izračun hale in izvedli projektiranje. Vse sestavne dele konstrukcije smo izdelali v naši proizvodnji.

Z novo večnamensko industrijsko halo je podjetje Delutech pridobilo potrebne prostore za nadaljnjo rast in razvoj podjetja. Svojim kupcem bodo lahko pokazali svoje izdelke v novem prodajnem salonu, zaposlenim pa omogočili delo v dobrih delovnih pogojih.