Večnamenski poslovni objekt za specializirano trgovsko podjetje

Podjetje Domino Trade se je obrnilo na nas z željo po izvedbi poslovnega objekta v industrijski coni Žeje pri Komendi. Potrebovali so večnamensko halo, ki bi zadostila njihovim potrebam po širitvi poslovanja. Ukvarjajo se s trženjem in prodajo izdelkov iz zlitin na osnovi bakra za potrebe strojegradnje in za vzdrževanje obstoječe strojne opreme industrijskih obratov.

Večnamenska hala za trgovsko dejavnost

Večnamenska montažna hala

Pri pripravi projekta smo sodelovali z izbranim arhitektom, ki je poskrbel za pridobitev gradbenega dovoljenja in pripravo potrebne dokumentacije. Naša ponudba s fiksno končno ceno je bila za investitorja ključna, saj je želel, da projekt ostane v okviru dogovorjenega investicijskega zneska. Manjši del večnamenske hale predstavljajo pisarniški prostori v dveh etažah, večji del pa je namenjen skladiščenju izdelkov in prodaji. Vstop v skladišče je preko avtomatskih dvižnih vrat v dimenzijah, ki omogočajo dostavo z večjim tovornim vozilom. Sprednji del hale je zaščiten s konzolnim nadstreškom.

Za investitorja je večnamenska hala korak naprej pri razvoju podjetja in nudi obilo opcij za razširitev trgovske dejavnosti. Pri tem je bila ključnega pomena za zadovoljstvo tudi naša fleksibilnost in svetovanje pri načrtovanju in izvedbi projekta.

Franci Pavlič, lastnik: »S celotnim potekom projekta in izvedbo s strani podjetja Schwarzmann sem izredno zadovoljen. Vse je potekalo zelo tekoče in v dogovorjenih rokih. Po vaših predlogah je bila pripravljena dokumentacija za gradbeno dovoljenje, ki je bilo uspešno pridobljeno. Hala nam ponuja obilo opcij za nadaljnji razvoj podjetja in naše dejavnosti«