Garažiranje poslovnih letal na letališču Dunaj

Tip: Letalski hangar za garažiranje poslovnih letal

Širina: 58 m
Dolžina: 72 m
Višina: 10 m

Septembra 2019 smo na dunajskem letališču dokončali dva letalska hangarja za garažiranje poslovnih letal v izvedbi montažne jeklene konstrukcije, izolirane s paneli. Naročilo največjega avstrijskega letališča smo pridobili na internem razpisu letališča, ki je bil odprt za ponudnike iz cele Evrope. Uspešni smo bili zaradi svoje prilagodljivosti in kratkega dobavnega roka ter širokega nabora referenc iz panoge. V preteklih letih smo namreč postavili kar nekaj hangarjev velikih razponov na letališčih v Gradcu, Ljubljani in Zagrebu.

Na dunajskem letališču so v kratkem času potrebovali dodatne pokrite površine za garažiranje poslovnih letal z zelo specifičnimi zahtevami. Ekipa inženirjev skupaj s statikom je projektirala zrcalni jekleni konstrukciji hangarjev, spojeni s protipožarnim betonskim zidom. Vetrna obremenitev 150 km/h na lokaciji postavitve v fazi projektiranja ni predstavljala posebnega izziva, saj imamo v podjetju veliko izkušenj s strogimi zahtevami zaradi ekstremnih vremenskih razmer.

Objekta sta imela predpisane dimenzije 58 m širine, 72 m dolžine in 10 m stranske višine brez vmesnih stebrov. Zaradi posebnosti letalske panoge so se pojavile tudi številne druge zahteve po prilagoditvi hangarjev, kot so vrata proizvajalca Butzbach, ki omogočajo odpiranje cele končne stene. Ponudili smo kompletno storitev vodenja projekta: od usklajevanja z izvajalcem gradbenih in pripravljalnih del, projektiranja in proizvodnje do končne postavitve objekta z elektro in strojnimi inštalacijami ter prekritja z izolacijskimi paneli.

Postavitev obeh hangarjev od zaključka gradbenih del je v grobem trajala 18 tednov, kar predstavlja veliko prednost za investitorja v primerjavi s klasično gradnjo. V tem času je montažo izvajalo več skupin monterjev pod nadzorom vodje projekta, ki je skrbel za komunikacijo z naročnikom ter za tehnična in druga usklajevanja s podizvajalci za ostalo opremo (vrata Butzbach, kupole Atmos …). Kljub velikim dimenzijam sestavnih delov konstrukcije je naša ekipa z ustrezno organizacijo dvigal in mehanizacije dela zaključila en mesec pred predvidenim rokom.

Poslovna letala so v prvem od dveh hangarjev lahko garažirali že po devetih tednih od začetka montaže. Oba hangarja sta naročniku omogočila povečanje kapacitet garažiranja za 100 % na skupno 16.000 m2. To uvršča hčerinsko podjetje dunajskega letališča Vienna Aircraft Handling GmbH med deset najpomembnejših ponudnikov storitev poslovnega letalstva v Evropi. Z izvedbo del je naročnik izredno zadovoljen, kar nam odpira vrata za nove projekte v letalskem sektorju na globalni ravni.