Dvoladijski MRO Hangar v Berlinu

Tip: Letalski hangar za vzdrževanje in servisiranje letal

Širina: 2×46 m
Dolžina: 108 m
Notranja višina: 15,5 m

V oktobru 2022 smo naročniku predali naš največji projekt doslej. Na Berlinskem letališču (BER) smo postavili dvoladijski MRO hangar s skupno površino 9936 m2, namenjen hkratnemu servisiranju štirih letal Airbus A320.

Potrebovali so izoliran objekt za vzdrževanje kontrolirane notranje temperature v hangarju pri servisiranju letal. Za manevriranje z letali je bila pomembna notranja višina v objektu, prav tako pa tudi ustrezna avtomatska vrata za uvoz letal v objekt. Objekt je moral zagotavljati ustrezno požarno varnost glede na dejavnost in standarde.

Objekt je izoliran s 120 mm PIR paneli. Za naročnika smo pripravili tudi projektno dokumentacijo in statično analizo objekta. Vse tehnične karakteristike objekta so v skladu z nemškimi standardi – DIN.

Projekt je bi zahteven tako iz tehničnega kot organizacijskega vidika. Potrebno je bilo usklajevanje med različnimi izvajalci del na gradbišču in nadzornimi organi za delo v strogih pogojih znotraj letališča.

To je za investitorja prvi hangar zunaj Velike Britanije. Poleg potrebne infrastrukture je v objekt vgrajena tudi specializirana oprema za servisiranje letal, zato vrednost celotnega projekta znaša kar 20 milijonov €. Projekt bo prinesel številna nova delovna mesta za visoko usposobljene kadre s področja servisiranja letal znamke Airbus. Namenjen bo zahtevnejšemu servisiranju in vzdrževalnim delom na letalih, ki zahtevajo daljše časovno obdobje. Prva dela na letalih se bodo v hangarjih začela v začetku leta 2023.