Center za kompostiranje v Kremsu

Tip: šotorska hala
Namen: center za kompostiranje

Širina: 42,3 m
Dolžina: 119 m
Uporabna višina: 5,5 m

in

Širina: 35,8 m
Dolžina: 38,8 m
Uporabna višina: 5,5 m

Za eno od največjih podjetij za gospodarjenje z odpadki v Evropi – skupino Brantner smo postavili center za kompostiranje na lokaciji v Kremsu. Skupina Brantner upravlja pet odlagališč, tri sortirnice, pet kompostarn in štiri druge predelovalne obrate v Avstriji.

Kompostarna je sestavljena iz dveh delov pregrajenih z betonskim zidom. Skupno obsega prek 6400 m2. Jekleni del konstrukcije je postavljen na betonski zid. Jekleni deli so vroče pocinkani z debelejšim nanosom, kot je običajno, kadar gre samo za skladiščenje. Konstrukcija je tako odpornejša proti korozivnim plinom, ki nastajajo ob kompostiranju. Tudi drugi deli so prilagojeni specifičnemu okolju oz. uporabi objekta.

Na isti lokaciji smo postavili še enokapno nadstrešnico dimenzije 12 x 110 m, namenjeno skladiščenju in manipulaciji s kompostiranim materialom.