Odpremno skladišče in skladišče izdelkov na Avstrijskem Štajerskem

Tip: Šotorska hala
Namen: odpremno skladišče
Širina: 15 m
Dolžina: 24,5 m
Višina: 4 m
Tip: Šotorska hala
Namen: skladišče izdelkov
Širina: 25 m
Dolžina: 18 m
Višina: 6 m

 

Za podjetje Wolfram Bergbau und Hütten AG, vodilnega svetovnega proizvajalca različnih granulacij volframa, smo po meri izdelali dva skladiščna objekta za skladiščenje in odpremo.

Podjetje ima rudnik in predelovalni obrat v bližini Salzburga, na lokaciji St. Martin na Avstrijskem Štajerskem pa imajo obrat za prečiščenje in recikliranje volframa. Tu so potrebovali oba objekta za širitev skladiščnih in odpremnih prostorov.

Za objekta ni bilo posebnih zahtev glede ogrevanja zato je bila ekonomsko najbolj upravičena rešitev v obliki šotorskih hal, ki povsem zadovoljujeta potrebe po novih pokritih skladiščnih površinah. Močna konstrukcija obeh objektov ustreza visoki zahtevani obtežbi snega na lokaciji 292 kg/m2, močnejša 900 gramska membrana pa zagotavlja dodatno odpornost objekta proti vplivom iz okolja.

Odpremno skladišče je opremljeno z nakladalno rampo, skladišče izdelkov pa z avtomatskimi dvižnimi vrati. Oba objekta imata urejeno prezračevanje s strešnim zračnikom in bočno razporejenimi prezračevalnimi linami, kar zagotavlja ustrezno kroženje zraka v objektu.

Odpremno skladišče je postavljeno na dvignjen betonski plato, skladišče izdelkov pa je sidrano v tla direktno skozi asfaltno podlago. Odvodnjavanje je urejeno z žlebovi.

Pri obeh projektih smo odlično sodelovali s projektantom, ki je vodil postopke pridobitve ustreznih dovoljenj in nadziral izvedbo. Naročnik je dobil skladiščna objekta po meri v dogovorjenem roku in s pridobitvijo novih prostorov uspešno nadgradil proces odpreme izdelkov.