Povečanje skladiščnih kapacitet v pristanišču na Dunaju

Pristanišče Hafen Wien v osrčju Dunaja se kot profesionalni ponudnik logističnih storitev ponaša z odlično lego na poti od Severnega do Črnega morja in služi kot neposredna povezava med tremi načini prevoza: cestnim, ladijskim in železniškim. Poleg tega leži blizu dunajskega mednarodnega letališča, ki predstavlja visokozmogljivo izhodišče za mednarodno trgovino in transport. Za svoje dejavnosti so potrebovali večje skladiščne zmogljivosti na lokaciji tik ob Donavi.

Skladiščni šotori za Hafen Wien

Skladiščne šotorske hale na Dunaju

Ker gre za kratkotrajno skladiščenje in premeščanje blaga, so prišle v poštev Schwarzmann šotorske skladiščne hale večjih dimenzij. Prednost teh hal je, da jih je mogoče sidrati neposredno na asfaltno podlago in dodatna gradbena dela niso potrebna. Zaradi požarne varnosti, organizacije skladiščenja in potrebnih skupnih površin smo ponudili 4 identične hale dimenzij 26 × 60 m z uporabno višino 6 m. Skupaj pokrivajo 6240 m2 površin in omogočajo večjo prilagodljivost pristanišča kot ponudnika storitev logistike in skladiščenja.

Za uspešno izvedbo projekta sta bili ključni dobra organizacija in komunikacija z vodjem projekta na terenu. Materiali za šotorske hale so bili dostavljeni na lokacijo po terminskem planu, usklajenem z montažno ekipo in naročnikom. Montažna ekipa je odlično opravila svoje delo in je kljub neugodnim vremenskim razmeram vsa dela izvedla znotraj dogovorjenih rokov. Za investitorja je bilo zelo pomembno, da je objekte lahko prevzel v uporabo konec maja 2024. Z novimi površinami bodo v pristanišču lahko zagotovili skladiščenje velike količine izdelkov, kar bo olajšalo organizacijo prevozov na končne lokacije.