Center za zbiranje in sortiranje odpadkov

Tip: Šotorska hala po meri WSS
Uporaba: Center za zbiranje in sortiranje odpadkov

Širina: 29,8 m
Dolžina: 36,1 m
Višina: 9 m

V podjetju Rippstein Transport AG so potrebovali pokrit center za zbiranje in sortiranje nenevarnih odpadkov. Ker objekt ni potreboval posebne izolacije, je bil zasnovan kot šotorska hala z vroče pocinkano jekleno konstrukcijo prekrito s PVC membrano.

Da bi maksimalno izkoristili obstoječo površino nestandardnih dimenzij, je bilo objekt potrebno projektirati na 29,8m širine x 36,1m dolžine s priklopom strehe na obstoječo stavbo ter z vbočenim vogalom. Zaradi potreb po nakladanju in manipulaciji odpadkov z mehanizacijo smo uporabno višino dvignili na 9 m in vgradili velika drsna vrata. Strešni del PVC membrane je bele barve, ki prepušča del dnevne svetlobe, kar zmanjšuje stroške dodatne razsvetljave tekom dneva. V slemenu je po celotni dolžini objekta streha na eni strani dvignjena, pod sleme pa je vgrajen trak z mesh mrežico za prezračevanje objekta. Gre za rešitev po meri, ki zagotavlja odlično prisilno prezračevanje objekta brez posebnih ventilatorjev ali drugih dodatnih odprtin.

Objekt stoji na vidni lokaciji, zato smo posebno pozornost posvetili ujemanju z grafično podobo podjetja. Končna izvedba in funkcionalnost objekta podjetju Rippstein Transport AG prinaša pomembno pridobitev za širitev poslovanja na področju zbiranja in sortiranja odpadkov.