Skladišče izdelkov in optimizacija skladiščenja

Tip: Skladišče izdelkov – šotorska hala WSS

Širina: 41 m
Dolžina: 120,5 m
Višina: 10 m

Podjetje Hella Saturnus je želelo bolje izkoristiti površino, na kateri sta že stala dva objekta, in sicer 26 m široka skladiščna šotorska hala, zraven katere je bil panelni nadstrešek širine 15 m. Naročnikova želja je bila, da se celotna površina 41 m širine in 122 m dolžine ter volumen optimizirata za potrebe skladiščenja. V fazi projektiranja smo investitorju predstavili več možnih rešitev. Odločili so se za objekt širine 41 m brez vmesnih stebrov in s stransko višino 10 m, ki je ustrezal namenu visokega regalnega skladišča. Celotne skladiščne kapacitete na površini 5000 m2 so se z novo višino 10 m tako povečale še za dodatnih 50 %.

Izziv za montažo novega objekta in demontažo starih objektov je bila koordinacija umika in selitve skladiščenega blaga. Izdelali načrt izvedbe v dveh delih. Investitor je imel ves čas na voljo polovico skladišča. Odpreme in dostave so potekale ves čas gradnje, zato je bilo potrebne veliko koordinacije in prilagajanja, da je bilo skladišče izdelkov v dogovorjenem roku pokrito in predano v uporabo.