Prednosti 3D vizualizacij

3D vizualizacije imajo v arhitekturi in gradbeništvu že dolgo zgodovino. Za večino večjih projektov so se pred pojavom 3D programov za izris izdelovale makete za lažjo predstavitev investitorjem in ostali zainteresirani javnosti. Makete se občasno izdelujejo še danes, precej bolj pogoste pa so 3D vizualizacije v obliki slik in video animacij. Slednje imajo številne prednosti:

1. Izboljšana predstavitev izgleda objekta

Arhitekturna predstavitev idejne zasnove nastane na podlagi dimenzij, oblike objekta, namembnosti prostora in drugih podatkov, prejetih s strani stranke. S pomočjo 3D renderjev objekt predstavimo v pravi obliki, barvah in materialih skupaj z drugimi elementi iz okolja. To daje bolj realistično sliko tega, kaj bo investitor na koncu tudi dobil.

2. Lažje prilagoditve objekta že pred projektiranjem

Investitor lahko skupaj z arhitektom ali projektantom že v idejni fazi dobi predstavo o končnem izgledu objekta in lažje sprejme odločitev o morebitnih prilagoditvah še pred fazo projektiranja. Tako je tudi projektant že v začetku razvoja seznanjen z morebitnimi posebnostmi pri objektu, ki v 2D načrtih ne bi bile opažene. Potrjena 3D vizualizacija je lahko podlaga za pripravo statičnega modela objekta, končne ponudbe in podlaga za izdelavo delavniških in montažnih načrtov.

3. Poenostavljen razvoj več sočasnih modelov in idej

Z uporabo primerne programske opreme je možno enostavno pripraviti več idejnih zasnov objekta hkrati. Tako lahko investitorju ponudimo možnost izbire in vključimo rešitve, ki ustrezajo tehnologiji izdelave in omogočajo učinkovito izvedbo.

4. Omogočen vpogled v stanje na lokaciji po izvedbi

Ob ustreznih vhodnih podatkih je lahko 3D vizualizacija zelo natančen prikaz končanega objekta. Z umestitvijo v fotografijo obstoječe lokacije pa dobimo tudi vpogled v to, kako bo objekt izgledal ko bo postavljen, kako se bo vključil in kakšen vpliv bo imel na prostor.

5. Učinkovitejše deljenje idejnih zasnov

V programih za 3D vizualizacije enostavno pripravimo datoteke za deljenje, ki so primerne za pošiljanje po e-mailu, za pregled in popravke. Omogočajo enostavno uporabo v marketinških in prodajnih materialih, tako za digitalne in video vsebine kot tudi za tiskane materiale.

 

Danes se 3D vizualizacije že kombinirajo s 3D tiskanjem ter AR in VR predstavitvami, leta 2017 pa so dejansko izdelali že prve hologramske slike. Tehnologija hologramov je še vedno izredno draga in ni v splošni uporabi.

V podjetju Schwarzmann za pripravo idejnih zasnov skrbita arhitektka in tehnični sodelavec, ki imata široko znanje uporabe CAD programov. V sodelovanju s komercialisti in projektanti pridobita podatke o posebnostih objekta in naših predlaganih rešitvah. Na podlagi teh pripravita idejno zasnovo za investitorje.