Kaj so EVROKOD-i?

Pri gradnji poslovnih objektov se vedno srečujemo z EVROKOD-i. Bolj točno EN EUROCODE so potrjeni standardi s strani CEN (Comité Européen de Normalisation) Evropske organizacije za standardizacijo.

Namen EVROKOD-ov je poenotenje notranjega trga EU za gradbene proizvode in inženirske storitve. Hkrati naj bi prispevali k večji varnosti v panogi.

Članice EU morajo svojo notranjo zakonodajo s področja prilagoditi zahtevam EVROKOD-ov. V Sloveniji ti standardi pridobijo oznako SIST.

EVROKODI pokrivajo sledeča področja oz. poglavja (glej spodnji prikaz):
Evrokod – Osnove projektiranja (EN 1990)
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije (EN 1991)
Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij (EN 1992)
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij (EN 1993)
Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona (EN 1994)
Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij (EN 1995)
Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij (EN 1996)
Evrokod 7: Geotehnično projektiranje (EN 1997)
Evrokod 8: Projektiranje potresno odpornih konstrukcij (EN 1998)
Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin

EVROKODI - EUROCODE

Vir: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/resources/eurocodes-visuals

Ker na nacionalni ravni vseeno obstajajo določene razlike so za praktično uporabo za številna področja dodani nacionalni dodatki k EVROKOD standardom. Tak primer sta slovenska nacionalna dodatka k SIST EN 1991-1-3 in SIST EN 1991-1-4, ki vsebujeta tudi karto obtežbe snega in karto hitrosti vetra. Nacionalne dodatke je izdal Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST). To je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov.

KARTA OBTEŽBE SNEGA (SLOVENIJA)

Karta obtežbe snega Slovenija

Vir: http://arhiv.izs.si/fileadmin/dokumenti/aktualno/aktualno-leto-2013/EUROKOD_IZS.pdf

KARTA HITROSTI VETRA (SLOVENIJA)

Karta hitrosti vetra Slovenija

http://arhiv.izs.si/fileadmin/dokumenti/aktualno/aktualno-leto-2013/EUROKOD_IZS.pdf

Od 1.1.2008 je uporaba EVROKOD-ov v Sloveniji obvezna. Če je konstrukcija projektirana z uporabo drugih predpisov, je potrebno dokazati, da je dosežena stopnja zanesljivosti vsaj enaka tisti, ki jo predpisujejo.

Če želi investitor pridobiti dovoljenje za postavitev objekta (za katerega je gradbeno dovoljenje potrebno), mora biti objekt projektiran po navedenih standardih in po predpisanih obremenitvah. Pri jeklenih konstrukcijah so pomembni standardi (npr. EN1090, EN3834), ki določajo postopke (varjenje, montažo) za izdelavo konstrukcije in antikorozijsko zaščito, tolerance, kakovost izvedbe in zahteve (certifikati), ki jih mora proizvajalec izpolnjevati.

Izpolnjevanje ustreznih standardov je dolžnost dobavitelja oz. izdelovalca. Naloga investitorja in njegovega nadzornika pa je samo preverjanje dobavitelja. Projektno dokumentacijo lahko izdela le podjetje, ki je pri IZS (inženirska zbornica Slovenije) registrirano kot podjetje za projektiranje in za to izpolnjuje predpisane pogoje. Odgovorni projektant, ki izdela mape z izračunom gradbenih konstrukcij, pa mora biti gradbeni inženir s predpisanimi izkušnjami in licenco IZS.

Več o EVROKODIH:
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Gradbeni-standardi/Evrokodi-evropski-standardi
https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/