Do skladišča brez gradbenega dovoljenja

V času velikih sprememb in nihanj se rastoča podjetja hitro znajdejo pred izzivom novih potreb po skladiščnih prostorih. Pri iskanju ustrezne rešitve se pojavi vprašanje kaj je potrebno urediti glede postavitve objekta. Vedno se pojavlja tudi vprašanje ali lahko pridemo do skladišča brez gradbenega dovoljenja?

Konec leta 2021 je bil sprejet nov gradbeni zakon (GZ-1), ki na tem področju prinaša nekaj novosti, ki bodo podjetjem omogočale hitrejše prilagajanje na spreminjajoče se gospodarske razmere.

Ena izmed teh novosti je možnost postavitve skladiščnega objekta kot začasen objekt za obdobje 3 let brez gradbenega dovoljenja.

Objavljen je tudi Pravilnik o začasnih objektih, ki podrobneje opredeljuje pogoje za začasno postavitev.

Glavne omejitve in pomembne informacije iz pravilnika

– Postavitev začasnega objekta je možna samo na območjih proizvodnih in gospodarskih dejavnosti (v industrijskih conah).

– Objekt mora biti v skladu z OPN-jem, pri čemer predhodno ni potrebno pridobiti soglasja občine. (V industrijskih conah je običajno skladnost z OPN-jem urejena.)

– Začasni objekti so lahko samo kot pomožni skladiščni objekti postavljeni ob obstoječih skladiščnih ali proizvodnih halah (Objekt ne more biti postavljen začasno kot samostojni objekt).

– Začasni objekti so samo v montažni izvedbi (montažna hala) ali kot proizvodi (šotorska hala), betonske ali zidane hale ne morejo biti začasni objekti.

– Začasni objekt mora izpolnjevati mehansko odpornost in stabilnost – (Narejeni morajo biti po EUROCODE-u).

– Odmik od sosednje stavbe ali parcele je minimalno 5 m (odmik začasnega skladiščnega objekta od sosednjega objekta investitorja ali od tuje sosednje nepremičnine je lahko manjši od 5 m, če sta fasadi objektov, ki sta bližje od 5 m, negorljivi ali težko gorljivi oziroma vnetljivi, kar investitor dokaže z mnenjem pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti).

– Začasna postavitev je omejena na 3 leta. Začetek postavitve je potrebno obvezno prijaviti na občini.

Zakon se je v praksi začel uporabljati s 1.6.2022.

V podjetju Schwarzmann vam izdelamo objekte po meri, ki so odlična rešitev za skladiščenje.
Od šotorskih hal večjih razponov, unikatnih Schwarzmann X šotorskih hal z izgledom ravne strehe in proti-kondenčnim sistemom do izolirane montažne hale za ogrevana skladišča. Pomagamo vam pri pripravi dokumentacije in vas vodimo skozi celoten projekt do končne izvedbe.