Projekt predstavitve inženirskih poklicev mladim

V sredo 1.6.2022 je na ljubljanski srednji šoli tehniških strok Šiška potekal zaključni dogodek projekta MARS – Mladi, Aktivni, Radovedni, Snovalci.

Iniciativa Inženirke in inženirji bomo! je soorganizator projekta MARS, ki že deseto leto navdušuje mlade za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. Gre za pilotni program dvigovanja zanimanja za tehniko med učenkami in učenci, ki so v okviru tehniških dni in aktivnosti na šolah reševali realne inženirske in družboslovne izzive. Cilj programa je povezovanje osnovnih in srednjih šol ter podjetij. Sodelovali smo predstavniki podjetij Schwarzmann, Plevnik, Omega Air in Novartis, po dva razreda osmošolcev osnovnih šol (OŠ) Dobrova in Dravlje ter pet razredov osmošolcev OŠ Vič. Odzivi učencev so bili zelo pozitivni in si želijo več podobnih tehniških dni, kjer bodo bolj poglobljeno spoznavali poklice in svet.

V podjetju Schwarzmann se z veseljem vključujemo v poklicno usmerjanje mladih in podpiramo projekte, kot je MARS. Kot inženirski izziv smo osnovnošolce postavili v vlogo konstrukterjev letalskih hangarjev in objektov, namesto jekla in spojev pa so kot gradbeni material uporabili špagete in sladkorne penice. S poskušanjem in skozi igro so spoznavali sicer kompleksne elemente gradnje, kot so temeljenje, obtežbe, snežne in vetrne obremenitve konstrukcije. Osmošolci so pokazali veliko kreativnosti in iznajdljivosti, med izzivi pa je tekla tudi debata o pridobivanju novih znanj in kompetenc potrebnih za različne inženirske poklice.

V Schwarzmannu tudi sicer že dolga leta sodelujemo z učenci, dijaki in študenti. Vsako leto organiziramo predstavitve poklicev in delovnih mest v proizvodnem podjetju in gradbeništvu ter tako prispevamo k informiranju in vzgajanju bodočih kadrov.

Menimo, da moramo biti podjetja skupaj z izobraževalnimi ustanovami aktivno vključena v predstavitve inženirskih poklicev ter znanj in kompetenc, ki jih le-ta zahtevajo. Sodelovanje in izmenjava informacij na temo razvoja kadrov med podjetji in izobraževalnimi ustanovami je namreč predpogoj za spodbujanje mladih k odločitvi za naravoslovne poklice. Strateško usposabljanje ustreznih kadrov pa je ključno za inoviranje in doseganje konkurenčnosti Slovenije v prihodnosti.