Industrijski šotori, skladiščni šotori ali šotorske hale, kateri izraz je pravi?

Z vprašanjem v naslovu se ukvarjamo že kar nekaj let, vse od kar smo postavili prvi objekt z jekleno konstrukcijo prekrit s PVC membrano v letu 1996. Z razvojem trga so se spreminjali tudi izrazi in njihova uporaba od industrijski šotori, skladiščni šotori pa do vse bolj uveljavljenega izraza šotorske hale.

Industrijski šotori

Med najbolj iskanimi izrazi so vseskozi industrijski šotori, ker je industrija največji uporabnik teh objektov. Sama beseda šotor je sčasoma postala neprimerna, ker se povezuje s tipom objekta kot je prireditveni šotor ali pa celo z obliko kamp šotora. V osnovi pomeni, da kovinsko konstrukcijo pokriva PVC membrana. Razlike so seveda kot običajno v podrobnostih.

Pri prireditvenih šotorih se uporabljajo aluminijaste konstrukcije, ki imajo omejeno nosilnost (večinoma na 75 kg/m2), pri industrijskih šotorih pa jeklene večinoma vroče-pocinkane konstrukcije, ki imajo višje nosilnosti (nad 125 kg/m2) oz. nosilnosti snega in vetra prilagojene po EUROCOD-u za lokacijo postavitve (evropski standardi). Razlike so lahko tudi pri kvaliteti kritine in pa načinu pritrjevanja kritine na konstrukcijo. PVC membrane na prireditvenih šotorih so sestavljene iz posameznih trakov širine 3 – 5 m vpetih v ALU profile, medtem ko so na jeklene konstrukcije pritrjene površine do 1000 m2 v enem kosu. Glede na razlike v materialih, izvedbi in namenu uporabe je seveda tudi razlika v ceni.

skladiščni šotori Schwarzmann
Skladiščna šotorska hala Schwarzmann

Skladiščni šotori

Tekom let so se potrebe po objektih s PVC membrano spreminjale. V prvi fazi in tudi še danes je bila večina teh objektov namenjena skladiščenju, od tod prevladujoč izraz skladiščni šotori. Z odkrivanjem novih možnosti uporabe teh objektov, so se razširili tudi izrazi, saj so ti objekti uporabni še za številne druge namene: od logističnih centrov, objektov za gospodarjenje z odpadki, trgovskih objektov, avto-nadstrešnic, športnih objektov do letalskih hangarjev.

Montažni šotori

Kar nekaj iskanj oz. poimenovanj je povezanih tudi s samo izvedbo šotorskih objektov pri kateri gre za montažo pred-pripravljenih sklopov. Priprava sklopov poteka v proizvodnji, ki zajema razrez, varjenje in zaščito z vročim cinkanjem ali barvanjem. Na terenu pa se ti sklopi med sabo vijačijo. Ker gre za montažo so ti objekti pogosto poimenovani tudi montažni šotori, kar nakazuje na možnost hitrejše in enostavnejše izvedbe od klasične gradnje. Prav tako se ti objekti lahko prestavijo ali dodelajo – podaljšajo.

Šotorske hale

Z novim gradbenim zakonom v letu 2018 je za šotorski objekt potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt (če gre za trajno postavitev). Seveda je pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt bistveno lažja in krajša kot za montažno halo, ki spada med manj zahtevne objekte.

Dimenzije objektov so se z razvojem panoge povečevale. Objekti s ponjavo se razvijajo in postajajo vse bolj podobni halam. Tudi sam proces priprave in vodenja projekta postaja zahtevnejši. Tudi iz teh razlogov se vse bolj uveljavlja izraz šotorske hale.

Kljub dejstvu, da je potrebno nekaj več dokumentacije, ti objekti ohranjajo svojo prednost, da jih je enostavno dodelati, podaljšati ali celo prestaviti. Za postavitev namreč ne potrebujejo betonskih temeljev ampak so pritrjeni v tla preko jeklenih temeljnih plošč s pomočjo jeklenih sider.

Pri Schwarzmann-u smo šli še korak naprej z razvojem šotorske hale Schwarzmann X® s skoraj ravno streho (naklon do 2°) kjer kombiniramo PVC membrano s pločevino in izolacijo. Izgled take šotorske hale je z vidika dizajna povsem drugačen, veliko bolj podoben montažnim halam.

Schwarzmann X šotorska hala - optimizacija skladiščnih kapacitet
Schwarzmann X šotorska hala

Uporabo izrazov večinoma diktira praksa, oz. samo tržišče. Vsekakor pa imamo velik vpliv proizvajalci in ponudniki teh objektov. Izraze, ki jih uporabljamo lahko počasi »osvoji« tudi tržišče in postanejo širše uporabljeni. Še bolj zanimivo je pri izrazoslovju v angleškem in še posebej nemškem jeziku, kjer imajo za isti objekt še precej več različic kot pri nas.

Objekt z jekleno konstrukcijo in PVC membrano, ki ga naročite pri podjetju Schwarzmann, glede na kvaliteto izdelave in izgled s ponosom poimenujete šotorska hala.

> Preberite si več o naših šotorskih halah!

> Posredujte nam dimenzije željenega objekta in pripravili vam bomo ponudbo.