Gradbeno dovoljenje za šotorske hale oz. industrijske skladiščne šotore

Od 2.6.2018 je v veljavi Uredba o razvrščanju objektov, ki šotorske hale oz. industrijske skladiščne šotore za trajno uporabo uvršča med nezahtevne objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje.

Po Uredbi o razvrščanju objektov je nezahteven namreč tudi objekt, če je kot celota dan na trg kot proizvod in se za njegovo postavitev ne uporabljajo betonska in zidarska dela ter se na mestu postavitve ne varijo konstrukcijski elementi.

Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja

– Dvig lokacijske informacije na občini
– Dvig katastrskega prikaza parcele v lokalni pisarni GURSa
– Oddaja vloge na UE priloga 6 in priloga 11 B
– V kolikor se odločite za naš objekt, vam vse potrebne tehnične informacije in izrise za oddajo vloge na upravno enoto izdelajo naši inženirji. Za pripravo te dokumentacije potrebujemo le dimenzijo predvidenega objekta in parcelno številko lokacije postavitve.
– Priporočamo, da za pospešitev postopka ob vložitvi vloge zahtevate uradno potrdilo, da je vloga formalno popolna
– V večini občin naj se komunalni prispevek za nezahtevne objekte ne bi plačeval, vsak investitor pa naj preveri na svoji občini.

Upravna taksa za gradnjo nezahtevnega objekta znaša 22,70€ ne glede na vrednost projekta.

Za nezahteven objekt je postopek izvedbe projekta dokaj enostaven:

– Za nezahtevne objekte zakoličenje objekta ni potrebno
– Za nezahtevne objekte ni potreben nadzornik
– Pred začetkom gradnje je obvezno pridobiti pravnomočno GD
– Pred pričetkom gradnje je obvezna prijava začetka gradnje
– Nezahtevni objekti ne potrebujejo uporabnega dovoljenja

Nove spremembe gradbene zakonodaje

V proceduri so že nove spremembe gradbene zakonodaje, ki med drugim predvidevajo tudi:

Možnost postavitve začasnih objektov za skladiščenje in sicer kot dopolnitev obstoječe dejavnosti znotraj industrijskih in prometnih območij, s čemer naj bi bilo industriji omogočeno hitrejše prilagajanje na spreminjajoče se gospodarske razmere.

Kar zadeva mnenja mnenje-dajalcev, je novost ta, da bodo morali upravni organi v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja dosledno upoštevati mnenja pristojnih organov in organizacij, upoštevajoč dejstvo, da so ti organi oziroma organizacije specializirane, pravno in strokovno usposobljene institucije.

Pomembna novost predloga GZ-1 je, da plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja – investitor pa ga bo moral plačati pred prijavo začetka gradnje.

Vas zanima več ključnih informacij o gradnji vašega objekta?

> Naročite si naše brezplačno gradivo: Ključni koraki pri gradnji poslovnega, industrijskega ali gospodarskega objekta