Večnamenska hala za proizvodnjo s pisarnami

Tip: Montažna hala PWS
Namen: Večnamenska hala za proizvodnjo s pisarnami

Širina: 22 m
Dolžina: 55 m
Višina: 5 m

Podjetje Kop Commerce je za širitev svoje dejavnosti proizvodnje kovinskih izdelkov za avtomobilsko industrijo, strojegradnjo, finomehaniko in elektrotehniko potrebovalo nove proizvodne in poslovne prostore. Za objekt so že imeli izdelano idejno zasnovo oz. pripravljen arhitekturni načrt. Glede na zasnovo in dogovore v uvodnih fazah smo ponudili ustrezno rešitev.

Večnamenska hala je v celoti izdelana iz nosilne jeklene konstrukcije na katero so pritrjeni strešni in stenski paneli debeline 100 mm (polnilo: mineralna volna). Hala ima dve prečni predelni steni. V večini je enonadstropna, dvonadstropna je po dolžini 6,5 m in celotni širini. Na strehi so nameščene štiri svetlobne kupole, na stenah pa okna v različnih izvedbah. Na objektu sta dva osebna vhoda, tovorna vhoda (industrijska sekcijska vrata) sta na čelni in bočni strani hale.

Vse faze projekta so bile dokončane v predvidenem roku, kar je bilo ključnega pomena za selitev naročnikovega poslovanja na novo lokacijo. Po dokončanju del je bil izveden še nadzor nosilne konstrukcije in vgrajenih delov.