Usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom

V petek, 14.7. smo v podjetju v sodelovanju s podjetjem Komplast d.o.o. izvedli usposabljanje zaposlenih za gašenja začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Vsako delovišče in izmena mora imeti odgovorno osebo, ki je usposobljena za posredovanje pri začetnih požarih in izvedbo evakuacije oseb.
Poleg teoretične razlage so se zaposleni udeležili tudi praktičnega prikaza in se preizkusili v pravilni uporabi gasilnih sredstev.

Usposabljanje je uspešno opravilo vseh 11 napotenih zaposlenih. Tako ima vsako delovišče vsaj 2 usposobljeni odgovorni osebi, v primeru odsotnosti ene osebe je vedno prisoten še namestnik. Izvedba tovrstnih usposabljanj je ključna pri zagotavljanju varnih delovnih pogojev, še posebej na deloviščih, kjer se izvajajo vroča dela.