Izobraževanja in usposabljanja za zaposlene

Februar in začetek marca sta podjetju Schwarzmann minila v znamenju različnih izobraževanj in usposabljanj:
– oddelek inženirjev konstrukterjev se je pri dobavitelju panelov Trimo izobraževal o tehničnih detajlih pri uporabi njihovih proizvodov,
– zaposleni v tehničnem oddelku in na montaži so se udeležili demonstracije globokega sidranja s kemično maso Hilti,
– za vse monterske ekipe, zaposlene in podizvajalce, pa smo organizirali usposabljanje na temo standardizacije procesov v fazi montaže.