Letalski hangarji

Letalski hangarji se uporabljajo za zaščito letal in njihovih delov pred vremenskimi vplivi ter za servisiranje in garažiranje letal.

Schwarzmann letalski hangarji so vedno izdelani po meri in projektirani od ideje naprej v tesnem sodelovanju z naročnikom, saj tip letala, ki bo v hangarju garažirano oz. servisirano narekuje mere in opremo objekta. Namen uporabe pa določa različne lastnosti hangarjev, kot so konstrukcijski materiali, dimenzija vrat, izolacija ter dodatna oprema v obliki strojnih in elektro inštalacij.

Letalske hangarje projektiramo, izdelujemo in postavljamo v izvedbi jeklene konstrukcije prekrite z izolacijskimi paneli oz. prekrite s PVC membrano, za primere, ko kontrola notranje temperature ni potrebna.

MRO Hangarji

Hangarji za servisiranje letal in skladiščenje njihovih delov, navadno zaradi zahtevnih servisnih aktivnosti in občutljivih in dragih rezervnih delov zahtevajo kontrolirano okolje s stalno temperaturo. Skratka gre za izoliran objekt z vgrajenim sistemom ogrevanja in prezračevanja.

Hangarji za garažiranje

Hangarji za garažiranje pa za razliko od servisnih pogosto ne potrebujejo izolacije, saj je njihova primarna naloga zaščita letal pred vremenskimi vplivi. Ker pa je pri investiciji v povečanje garažnih kapacitet dobavni rok pogosto ključnega pomena, v tem primeru naročniku ponudimo hangar v izvedbi jeklene konstrukcije krite s PVC membrano. Za tak objekt je možna izredno hitra postavitev. Od zaključka gradbenih del se čas do predaje v uporabo ne meri v mesecih, temveč tednih. Kljub temu, da gre za trajen objekt, saj je življenjska doba takega hangarja preko 30 let, pa investitorju še vedno omogoča visoko stopnjo fleksibilnosti. Hangarje z jekleno konstrukcijo po potrebi enostavno skrajšamo ali podaljšamo, zaradi načina pritrditve na podlago pa jih po potrebi lahko v enem kosu prestavimo na novo lokacijo. Mogoča je tudi predelava v izoliran objekt – namestitev izolacijskih panelov namesto PVC membrane.

Predstavitve projektov