Poslovno-proizvodni objekt za obrt

Tip: Montažna hala PWS
Namen: Poslovno-proizvodni objekt za obrt

Širina: 10 m
Dolžina: 15 m + 6 m nadstrešek
Višina: 2,8 m

V začetku leta je bil dokončan manjši večnamenski poslovno-proizvodni objekt za obrtnika v okolici Ljubljane.

Obrtnik, ki izvaja elektro inštalaterska dela na stanovanjskih in poslovnih objektih, je potreboval več pokritih površin, saj je v domači hiši zmanjkalo prostora za delavce, orodje in shranjevanje materiala. K sreči je imel na voljo zemljišče blizu domače hiše, kjer je pripravil asfaltno podlago. Zaradi povečanega obsega poslovanja in posledičnega pomanjkanja prostora je potreboval trajno, a hitro rešitev, hkrati pa je želel ločiti profesionalno dejavnost od privatnega življenja.

Ob preučitvi strogih določil občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) je bilo potrebno upoštevati veliko omejitev pri umestitvi objekta v ruralno okolje, predvsem pri dimenzijah in obliki objekta. Prvotna ideja je bila sicer tradicionalna gradnja (zidan ali lesen objekt), ko pa je investitor s projektantom pridobil vse potrebne informacije za gradnjo novega objekta, se je raje odločil za montažni objekt Schwarzmann, saj s podjetjem poslovno sodeluje že vrsto let.

V tesnem sodelovanju z oddelkom inženirjev je bila zasnovana popolnoma nova rešitev po meri investitorja. Dvokapni izoliran montažni objekt, v izmeri 10x21m s 6m nadstreška, je bil popolnoma prilagojen OPPN-ju. Tako je bil projekt lahko izveden po pridobitvi gradbenega dovoljenja po poenostavljenem postopku, saj se je po dimenzijah uvrstil med nezahtevne objekte. Ker za take objekte ni potrebno plačati komunalnega prispevka, je to dodatno prispevalo k racionalizaciji investicije.

Panelna hala Schwarzmann je projektirana, proizvedena in postavljena glede na specifične potrebe investitorja. Sestavljena je iz vroče pocinkane jeklene konstrukcije prekrite s 5cm poliuretanskimi izolativnimi paneli. Na delu strehe so montirani fiksni svetlobni pasovi, kar omogoča delo na dnevni svetlobi in zniža stroške razsvetljave. Slemenska višina je bila prilagojena investitorjevi želji po samooskrbi z električno energijo, na streho objekta je namreč montiral tudi fotovoltaične panele.

Sončna elektrarna

Lega elektrarne je jug, naklon strehe 33°. Za 1 kw je potrebno cca 6 m2 površine strehe. Na strehi je 72 kosov fotonapetostnih modulov nazivne moči 300 w, kar je 21,6 kw. Fotonapetostni modul nazivne moči 1 kw v povprečju letno proizvede 1.100 kwh električne energije. To pomeni, da bo elektrarna proizvedla cca 23.760 kwh električne energije na leto, kar pokrije porabo obrtnika na letni ravni.

Večnamenski objekt

Investitor bo v prvi fazi uporabe objekt uporabljal kot skladišče in delavnico, nekaj prostora pa bo namenil garažiranju službenih vozil. Zaradi potrebe po nakladanju manjšega kamiona, so v objekt z uporabno višino 2,8 m, poleg vrat za osebni prehod, vgrajena tudi 3,5 m široka sekcijska vrata. V naslednji fazi bodo v delu objekta urejeni tudi manjši pisarniški prostori. Projekt je bil dobavljen v 3 mesecih od ideje do izvedbe.

Izjava investitorja:

“Zaradi dolgoletnega poslovnega sodelovanja dobro poznam proizvodni program podjetja Schwarzmann. Priznam, da če ne bi bilo tako, bi se lotil zadeve po tradicionalnem slovenskem načelu, naredi si sam. Zelo sem zadovoljen, ker sem dobil cenovno dostopen in kvaliteten objekt, hkrati pa sem v tem obdobju nemoteno opravljal svojo dejavnost.”

Marko Škof

Jeklo kot gradbeni material ima tudi pomembne prednosti iz vidika trajnosti, saj omogoča velike prihranke energije, tako med izdelavo in gradnjo, kot tudi tekom življenjske dobe objekta. Montažni objekt z jekleno konstrukcijo je zaradi hitre izvedbe in možnosti popolne prilagoditve v fazi projektiranja trajnostna, a še vedno racionalna alternativa tradicionalni gradnji.

V preteklosti so se manjši obrtniki zaradi pomanjkanja prostora pogosto odločali za razne improvizirane prizidke k obstoječim delavnicam oz. domačim hišam ali predelavo starejših lesenih kozolcev. Taka izvedba v lastni režiji ni enostavna in se je lahko izkazala za bolj ali manj uspešno, pogosto slabo funkcionalno, zaradi pomanjkanja izkušenj z gradnjo. Kadar je na voljo ustrezno zemljišče, lahko montažni objekt izdelan po meri skupaj s svetovanjem strokovnjakov dolgoročno rešuje prostorski problem sodobnega podjetja in hkrati dopušča možnosti za prilagoditve ali nadaljnjo rast.