Prednosti jekla in trajnostna gradnja

Jeklo je zaradi svojih lastnosti najboljši gradbeni material za trajnostno industrijsko gradnjo. Je trpežno, močno in prilagodljivo. Omogoča stroškovno učinkovite in oblikovno raznolike rešitve.

Njegovo razmerje med nosilnostjo in težo arhitektom in projektantom omogoča fleksibilnost in kreativnost pri iskanju rešitev za nove zgradbe. Z uporabo jekla je mogoče doseči različne okoljske standarde, kot so nizko- ali brezogljične stavbe. Vsekakor pa z uporabo jekla kot gradbenega materiala prihranimo ogromno energije tako med izdelavo in gradnjo kot tudi med nadaljnjo življenjsko dobo objekta. Material je po uporabi mogoče tudi reciklirati – trajnost kot zaključen krog.

Številni razlogi govorijo v korist jeklu kot glavnemu materialu za vaš poslovni objekt.

Prednosti jekla pri dizajnu:

–              velika svoboda pri oblikovanju objektov,
–              vitkost in lahkost konstrukcij ter odprtost za svetlobo,
–              večji razponi, tlorisi in volumenski izkoristki stavb v primerjavi z betonski gradnjo,
–              enostavnost gradnje,
–              več možnosti rešitev pri statičnih izračunih.

Tehnične prednosti:

–              strukturna trdnost,
–              preprosto kombiniranje z drugimi materiali,
–              sistemske rešitve,
–              visoka tehnologija izdelave in
–              uveljavljene, varne in kakovostne projektantske rešitve.

Varnostne prednosti:

–              nizka teža,
–              nevnetljivi material,
–              protipotresna gradnja,
–              velika duktilnost konstrukcij,
–              preprosta vizualna kontrola izdelave,
–              preprosta kontrola montaže.

Okoljske prednosti jekla:

–              je najbolj recikliran material na svetu, mogoče je reciklirati tudi do 100 % jeklenih materialov;
–              omogoča vnovično uporabo z enakimi lastnostmi;
–              med najpogosteje uporabljenimi materiali ima najboljše razmerje med nosilnostjo in težo, zato je pri gradnji manjša potreba po transportu in posledično nižja obremenjenost okolja;
–              ker se večina sestavnih delov jeklenih konstrukcij izdela v proizvodnji na enem mestu in natančno, je poraba energije optimizirana, prav tako pa je minimizirana količina odpadkov;
–              skrajša se čas gradnje na terenu in zmanjša uporaba težke mehanizacije;
–              zgradbe z jeklenimi konstrukcijami imajo z uporabo vročega cinkanja zelo dolgo življenjsko dobo in zahtevajo malo vzdrževanja;
–              zgradbe imajo ob primerni izdelavi nizke toplotne izgube.

Ekonomske prednosti:

–              proizvodnja na enem mestu pod zagotovljenimi pogoji za delo (neodvisnost od vremenskih razmer, lažje zagotavljanje kakovosti),
–              hitrost izdelave sestavnih delov,
–              nižji transportni stroški,
–              hitrost montaže na terenu (nižji strošek gradbišča),
–              suha gradnja,
–              manjši temelji,
–              preprosta napeljava inštalacij,
–              CAD/CAM/BIM-projektiranje in izdelava omogočata hitrost in kakovost,
–              preprosto vzdrževanje,
–              preproste spremembe, ojačitve in dodelave,
–              dolga življenjska doba,
–              poceni demontaža in razgradnja,
–              možnost vnovične uporabe.

Gradnja objektov z uporabo jeklenih konstrukcij (šotorske hale, izolirane montažne hale) je racionalna in vredna razmisleka z vseh vidikov gradnje: od fleksibilnosti dizajna, dolge življenjske dobe, energetske učinkovitosti in prostorske uporabnosti objektov do vidika trajnostne gradnje, možnosti recikliranja, ponovne uporabe in seveda z ekonomskega vidika nižjih stroškov gradnje in vzdrževanja med življenjsko dobo objekta.

Tudi če že imate projekt za betonsko gradnjo, še vedno obstaja racionalna možnost preprojektiranja. Ko pridobite vse potrebne informacije, se boste lažje odločili, kateri materiali so najprimernejši in po kateri poti želite voditi svoj projekt.