Projektiranje

4

Ko investitor potrdi ponudbo je izvedena statična analiza konstrukcije (statik izdela model jeklene konstrukcije).

5

Investitor potrdi vse spremembe projektnih načrtov.

6

Po prejetju plačila avansa je izdana potrditev naročila.

7

Po tem ni več možno spreminjati načrtov projekta, razen če so spremembe naročene ločeno.