Postavitev

12

Dostava materiala na lokacijo postavitve.

13

Začetek montaže jeklene konstrukcije.

14

Po zaključku montaže jeklene konstrukcije, se ta prekrije ali z izoliranimi paneli ali s PVC membrano.

15

Montaža je zaključena po končnem pregledu in podpisanem prevzemu objekta s strani investitorja in dobavitelja.