Šport

Skupne značilnosti pokritih objektov za šport in rekreacijo so velike površine, višine, ki jih pogojujejo različne dejavnosti, celoletna funkcionalnost, potreba po ogrevanju, zaščita pred kondenzirano vlago in možnost uporabe za več različnih športov. Najpogosteje je potrebno pokriti obstoječo površino, na kateri se športne dejavnosti odvijajo le ob ugodnih vremenskih razmerah.

V športu in rekreaciji sta posebej pomembna faktorja cena ter trajanje izvedbe projekta; hitra izvedba pomeni manj zamujene sezone in manjši izpad prihodka za investitorja. Če je ogrožen začetek nove sezone, to lahko pomeni tudi trajno selitev igralcev h konkurenci.

Schwarzmann športne dvorane so lahko prilagojene različnim športom, od dvoranske atletike, tenisa in badmintona, balinanja pa do malega nogometa.

Predstavitve projektov